Räddningstjänsten - Helikopter


Vid akuta ärenden då helikopter behöver tillkallas - Ring 112 och ange närmaste landningsplats:
  • Ordinarie landningsplats: Kohagen mot Långträet
  • Koordinater: N58°14.13', E011°24.43'
  • ICAO-kod/GPS-namn:GASO
  • Närmaste flygplats: ESGT
  • Beskrivning av landingsplatsen: Kohage NV om bebyggelse
  • Hinder / Restriktioner: Låg kraftledning (ca10m hög) på berget NO om platsen.
  • Alternativ landningsplats: Lunneviksängen (fält norr om ordinarie)

Räddningstjänsten har provlandat bägge platser och kartan ovan finns i deras landningsplatsbank.
De önskar att landningsplatserna hålls fria så gott det går. ”Ni får gärna även klippa en rund yta som markerar landningsplats.” Lennart Tham är inskriven som lokal kontakt.

BRAND

OM DET BÖRJAR BRINNA
> Larma 112 och med tutan, all utrustning
finns i brandboden bredvid posthuset.

> Koppla slangar till närmaste brandpost,
vattnet där räcker knappt tio minuter.

> Se till att motorsprutan kommer i vattnet
och att dess slangar dras till brandposten så
att du lätt kan byta.

> Ju mer du har övat och tänkt igenom innan,
desto snabbare kan du agera.

GÅ IGENOM DITT HUS i syfte att förebygga brand. Följande saker är brandfarliga:
> Elledningar som är äldre än 20 år.
> Sladdhärvor med gamla grenkontakter.
> Damm bakom kylskåp.
> Gardiner som hänger nära el-element.
> Tända värmeljus och torrkokning är vanliga orsaker till brand.

UTRUSTNING ATT HA HEMMA:
> Brandfilt, finns att köpa i t ex järnaffärer.
> Pulversläckare på 6 kilo eller mer. Den bör skakas någon gång varje år. Kontrollera så att dess manometer visar rätt tryck. Är du osäker så vänd dig till en auktoriserad brandskyddsfirma.