Gåsö Samfällighetsförening

Gåsö Samfällighetsförening ansvarar för Gåsös infrastruktur - samfälld mark, hamn, sopor, brandskydd, vägar & belysning m.m.

Samfälligheten besvarar frågor och tar gärna emot förslag om förbättringar inom föreningens ansvarsområde.
Email:  samfallighet@googlegroups.com

Avgifter betalas till Gåsö Samfällighetsförenings Plusgiro 4309845-8
Organisationsnummer: 717903-4512

FAKTURERINGSADRESS
Gåsö Samfällighetsförening
c/o Plusbyrån
Norra Drottninggatan 10
451 31 UDDEVALLA

POSTADRESS
Gåsö Samfällighetsförening
c/o Niklas Petersson
Pontus Wiknersgatan 9

412 57 Göteborg