Samfällighetens stadgar

Gåsö Samfällighet instiftades 5 mars 1999 med uppdraget att förvalta marksamfälligheten
Gåsö S:1 och tillhörande anläggningssamfälligheter.

Stadgarna uppdaterades under hösten 2019 enligt förslag och beslutade riktlinjer vid årssstämman samma år.
Länsstyrelsen godkände de uppdaterade stadgarna i januari 2020,

Rösträtt

Samfällighetens stadgekommitté  har arbetat fram ett arbetsutkast vad gäller rösträtt, samt grannlaga sammanställt uppdaterade rösträttslängder. Samtliga dokument återfinns under årstämmans dokument och medlemmarna uppmanas att läsa igenom utkastet samt granska röstlängderna. 

Det finns möjligtvis / sannolikt inkorrekta uppgifter i dessa. För att uppdatera, kontakta Lantmäteriet. 

Stadgekommitténs Slutrapport

Samfällighetens stadgekommitté har efter ett antal iterationer, skriftväxlingar och djupdyk i tillämpliga lagtexter kommit fram till ett slutbetänkande som samtliga medlemmar ombeds läsa igenom. Kommentarer och frågor mottages tacksamt.