Gåsö Samfällighetsförenings styrelse

ORDFÖRANDE
Niklas Petersson

VICE ORDFÖRANDE,  BYGGNADER
Anna Beckman

KASSÖR
Karin Sundh

SEKRETERARE, POST, ARKIV
Ulrika Laurin

VATTEN & AVLOPP
Helen Carlström

VÄG, SOPHANTERING,  BELYSNING
Ola Elmqvist

HAMNAR, TILLÄGGSPLATSER STOCKEVIK
Fredrik Blom

BRANDSKYDD
Lukas Welander

NATURVÅRD, KOMMUNIKATION
Elin Simonsson

SUPPORTFUNKTIONER (utanför styrelsen)
REVISOR
Felix Edgren

REVISORSUPPLEANT
August Schelin

VALBEREDNING

Sammankallande: Lisa Haeger
Ledamöter: Eva Schelin,  Anders Lindblad

HAMNKAPTEN
Martin Cullberg

KAPELLMÄSTARE
Lisa Haeger

Ytterligare information

MAIL: För att komma i kontakt med styrelsen, maila samfallighet@googlegroups.com För frågor som rör ekonomi går det bra att använda gaso.ekonomi@gmail.com


ORGANISATIONSNUMMER: 717903-4512
PLUSGIRO: 4309845-8

FAKTURERINGSADRESS
Gåsö Samfällighetsförening
c/o Plusbyrån
Norra Drottninggatan 10
451 31 UDDEVALLA

POSTADRESS
Gåsö Samfällighetsförening
c/o Niklas Petersson
Pontus Wiknersgatan 9
412 57 GÖTEBORG